Kommunene kutter i norskopplæringen

En rekke kommuner har redusert tilbudet om norskopplæring for innvandrere, og til høsten kan det bli ytterligere kutt.

Årsaken er omleggingen av finansieringsordningen, som har gitt kommunene mindre penger til slike formål, ifølge NRK.

– Det blir gitt færre timer til hver elev fordi kommunene reduserer lærerstaben. Noen kommuner har allerede varslet at de må legge ned driften fra høsten, sier rådgiver Nina Gran i KS.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser at regjeringen nå vil vurdere ffinansieringsordningen på nytt.