Indre øst i endring

Mens andelen innvandrere i Grorud- dalen nærmer seg 40 prosent, er den stabil eller synkende i indre øst-bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.

Innvandrerbefolkningen øker både nasjonalt og i Oslo, men i Oslo indre øst er den enten stabil eller synkende.

I 2001 hadde Bydel Gamle Oslo 36,6 prosent innvandrere, mens de seks år senere i 2007 har 32,8 prosent. Andelen ikke-vestlige innvandrere har sunket med ett prosentpoeng, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bydel Grünerløkka har i dag 26,5 prosent innvandrere, mens Bydel Grünerløkka/Sofienberg i 2001 hadde 28,3 prosent innvandrere. Deler av tidligere bydel Helsfyr/Sinsen er i dag en del av Bydel Grünerløkka, de hadde i 2001 en innvandrerandel på 21 prosent.

Denne utviklingen står i sterk kontrast til utviklingen i Groruddalen hvor innvandrerandelen grovt regnet har steget fra litt under 30 prosent i 2001 til tett oppunder 40 prosent i dag – bare i løpet av de seks siste årene. I disse bydelene er også andelen ikke-vestlige høyere enn i indre øst, skriver Østkantavia.

– Det finnes to hovedteorier på hvorfor dette skjer. Noen mener de fattigste innvandrerne presses ut av økte boligpriser, og at det er en ufrivillig prosess som særlig gjelder de som har leid bolig. Personlig tror jeg heller at innvandrere med et visst økonomisk grunnlag flytter ut fordi de får større og bedre boliger i Groruddalen og på Søndre Nordstrand, sier Blom og fortsetter:
– Siden verdistigningen relativt har vært større i indre øst kan de få mer bolig for pengene i ytre øst. Det skjer altså frivillig, sier Blom.