– Forkastelig forslag fra “Jern-Hanssen”

0Shares

– Forslaget er helt sykt! ”Jern Hanssen” innfører nå et forbud mot at lavtlønte, deltidsarbeidende, studenter og trygdede skal få gifte seg med utlendinger utenfor EØS-området. Dette er en total skivebom i kampen mot tvangsekteskap, fordi forslaget bygger på en antagelse om at tvangsekteskap bare rammer folk som er økonomisk dårlig stilt, sier leder i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen.

Unge Venstre-lederen mener det ikke må stilles økonomiske krav til kjærlighet mellom mennesker.

– Myndige mennesker må få gifte seg med hvem de vil og når de vil. Staten har ingen rett til å diskriminere ektefeller rilfeldigvis kommer fra land som ikke tilhører EØS-fellesskapet, sier Michelsen.

Han mener ”Jern Hanssen” har blitt så opptatt av symbolpolitikk i kampen mot tvangsekteskap at han ikke bryr seg om hvorvidt forslagene han legger frem truer folks rett til fri kjærlighet.