SV feiret verdens miljødag på Furuset

0Shares

Denne uken fra Mandag 4. kl.07:00 til søndag 10/6 kl.12:00 skal være Oslo SVs miljøaktivitetsuke.

For å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmålet ble verdens miljø dag innstiftet av FN i 1972. Dette var året den første internasjonale konferansen om miljøet ble arrangert. I etterkant av denne konferansen ble FNs miljøprogram (UNEP) etablert.

Tema for dagen i år er miljøpåvirkning i polarstrøkene. Derfor ble markeringen lagt til Tromsø. Tromsø har forøvrig et polarvitenskapelig miljø i internasjonal toppklasse, med verdens nordligste universitet og Norsk Polarinstitutt som tunge aktører.
Men Oslo har også bidratt med egne initiativ, som da SV arrangerte et møte på Furuset på mandag. Utrop var tilstede.

Kristin Halvorsen snakket først om ansvaret til de rike utviklede industrielle land når det gjelder klimaendringer, om regjeringens planer, og lovet at regjeringen har bestemt seg for å redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 innen 2020. Halvorsen fastholdt at reduksjonen skal skje både ute og hjemme. Hun hevdet at siden dag 1 har den rød/grønne regjeringen arbeidet med en overordnet strategi for bærekraftig utvikling.

Finansministeren påstår at det er viktig for Norge å oppfylle 1-prosentmålet for bistand og det å gi økt markedstilgang til utviklingsland. Hun hevdet at det er store muligheter for å beskytte det norske miljøet ved å satse mer på kollektivtrafikk og redusere bruk av private biler.

Hun understreket at det viktig at folk bryr seg om lokalmiljøene deres, og hun nevnte borgerne på Furuset som et eksempel på engasjerte og miljøbevisste borgere ettersom de har motstått kommunens vilje om å bygge en ny bilvei gjennom et parkområde.
Når det gjelder høstens kommunevalg hevdet Halvorsen at klimaspørsmål skal være det viktigste temaet i dette valget.

Yousef Abu Afifi, en av initiativtakerne bak Global Migrants for Climate Action Organisasjonen var til stede på møtet og bidro med fortellinger fra hans hjemland Syria.
Afifi redegjorde for sin organisasjon sine mål, og at fremhevet at disse handler om å få fram hvordan klimautslippene øker gapet mellom fattige og rike land.

Afifi nevnte mange internasjonale klimahendelser som har ført til store ødeleggelser og tragiske konsekvenser særlig for de fattige. Han understrekket også at minoritetene blir ofte oversett som samarbeidspartnere og målgruppe i den norske klimadebatten. Men likevel er det minoriteters hjemland som lider sterkest under klimaendringene.

– Hvordan kan minoriteter bruke sin lokalkunnskap fra andre steder på kloden til å bevisstgjøre “majoriteten” på konsekvensene av klimaendringene, spurte Afifi.