En sak som minner om Obiora

0Shares

Robert Michael Aconcha-Kohn ble kvalt til døde under en pågripelse i Oslo den 8. oktober 2004. Til nå har ingenting blitt offentliggjort om omstendighetene. Den 44 år gamle svensken bodde på et hotell, og led av alvorlige psykiske forstyrrelser.

Politiet skal ha oppsøkt ham og lagt ham i jern. I tillegg dekket de til ansiktet hans med en anorakkjakke og la ham med ansiktet ned i baksetet i politibilen. Ved ankomst til legevakten 16 minutter senere skal den pågripne ha vært blå i ansiktet. Han døde straks etterpå.

Riksadvokaten bestemte i april 2006 at ingen av polititjenestemennene vil bli tiltalt.

Imidlertid ble Oslo Politidistrikt illagt en bot på 50 000 kroner for å ha vist grov uforstand i tjenesten.

Dagsavisen skriver at presseorganisasjonene flere ganger har tatt opp et ønske om større åpenhet under politiets behandling av straffesaker med både Riksadvokaten og justisministeren.

Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener politi og påtalemyndighet må bli gransket av pressen i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag.

– Dersom politi og påtalemyndighet ikke etablerer og overholder rutiner for offentliggjøring av selv så alvorlige tilfeller som dette, vil mediene måtte presse hardere på med tanke på at påtalemakten kan tilbakeholde opplysninger, sier Øy til Dagsavisen.

 Justisminister Knut Storberget (Ap) er politiets øverste sjef i Norge. Men ingen syntes det var nødvendig å informere ham da Oslo-politiet fikk en klekkelig bot for å ha kvalt Robert Michael Aconcha-Kohn under en pågripelse.

– Etter hva jeg kan erindre, ble jeg ikke informert da Riksadvokaten fattet sin avgjørelse, sier Storberget til Dagsavisen.

Det var Odd Einar Dørum som var justisminister den skjebnesvangre oktoberdagen i 2004 da Aconcha-Kohn ble kvalt under en pågripelse. Han husker ikke om han ble informert om saken den gangen.

– Jeg husker ikke spesielt denne saken, det var svært mange saker jeg ble informert om, for eksempel dødsfall på glattceller. Men på det tidspunktet var saken påtalemyndighetens ansvar. Og de skal være uavhengige, sier Dørum.

Men den tidligere justisministeren understreker at saken ville stilt seg helt annerledes når politiet faktisk ble ilagt en bot.

– Jeg ville fått vite om det når Riksadvokaten ila Oslo politidistrikt 50.000 kroner i bot. Det ville jeg forventet å ha blitt informert om, sier Dørum.

Onsdag den 13. juni innkalte Knut Storberget Riksadvokaten og politidirektøren til et møte for å drøfte hvordan man kan sikre mer offentlighet rundt slike saker.

– Det er helt vitalt for tilliten til politiet og justisapparatet at mest mulig offentliggjøres. Derfor skal vi drøfte hvordan vi kan tilrettelegge bedre for det, sier Storberget, som mener at det er fullt mulig å gjøre det uten at enkeltpersoner havner i gapestokken.

– Det blir mer og mer legal tvangsbruk i samfunnet. Da er det viktig at også allmennheten har kontroll over hvordan det foregår, sier Storberget. (ANB)