Ensidig bilde av etniske minoriteter på TV2

0Shares

Kanalen fikk kritikk for det samme forholdet i rapporten som Medietilsynet lagde for 2005. Tilsynet mener med andre ord at det ikke er skjedd noen virkelig forbedring av tilbudet siden forrige rapport.

TV 2 gjennom konsesjonsvilkårene er forpliktet til å lage egne programmer for etniske minoriteter. Kanalen sier i en rapport at dokumentarene Muslimske meninger og Veldelighet A/S er blant programtilbudene. Videre redegjør kanalen for å ha hatt 284 debatter, reportasjer og innslag om etniske minoriteter i 2006.

85 % prosent av programinnslagene som omhandlet etniske minoriteter, tar for seg problemstillinger knyttet til minoriteter, kriminalitet, integreringspolitikk og asylpolitikk.

– At programmene omhandler etniske minoriteter er ikke det ensbetydende med at programmer er i tråd med konsesjonsvilkårene, heter det i kritikken fra Medietilsynet.

Nå varsler Medietilsynet sanksjoner. Her er brevet som ble sendt til TV2 (PDF): Varsel om sanksjon

For Holmgang er rå populisme, skrev Abid Raja og satte i gang en debatt om debattprogrammet i TV2.

I følge Raja mente mange at Holmgang er direkte farlig i et samfunn hvor «vi slett ikke trenger enda mer fremmedhat, mer stigmatisering, mer mistenkeliggjøring og enda mer lettvint populisme.»

Tilsynet deler samme kritikk.

– Kategorien etniske minoriteter er en sammensatt gruppe. For å gjenspeile dette mangfoldet, og for at denne gruppen skal ha reel ytringsadgang, er det nødvendig med et visst omgang i tilbudet. Medietilsynet mener at en overvekt av programmer knyttet til innvandring og kriminalitet gir et ensidig bilde av en sammensatt gruppe etniske minoriteter representerer, og tilsynet mener det kan settes spørsmålstegn ved hvorvidt TV2 bidrar til å belyse ulike minoritetskulturer på en representativ måte, heter det i følge rapporten.

– Frp og TV 2 er nære alliert
Sosiolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Sharam Alghasi sa til Klassekampen i fjor at det er en klar sammenheng mellom Frps økende oppslutning fra begynnelsen av 90-tallet, og etableringen av TV 2.

Alghasi forklarte at debattprogrammer som tar opp problemer knyttet til innvandrere er veldig populære. Av 60 debattprogrammer som NRK og TV 2 viste mellom 1987 og 1997, var innvandring det hyppigste temaet. Forskeren mente innvandrerdebattenes popularitet skyldes en slags «smigrementalitet». Nordmenn kan gjennom disse programmene identifisere seg med hverandre. De opplever en norskhet som står i kontrast til innvandreren.