– Innvandrere dømmes hardere

0Shares

Det viser en dansk undersøkelse foretatt av International Commission of Jurists’ danske avdeling (ICJ).

Slik lyder konklusjonen til to antropologer etter å ha fulgt 17 rettssaker og intervjuet 11 forsvarere og fem dommere.

– Nå er det på tide at man tar tyren ved hornene og begynner å utdanne rettslige aktører i kulturell forståelse og kommunikasjon, sier medlem av ICJs ledelse, Maria Ventegodt Liisberg, til Politiken.

Hun er ikke overrasket over at advokater og dommere utvikler visse forestillinger om tiltalte med annen kulturell bakgrunn enn dem selv.

Det er mistanke om at straffen blir hardere og bevisene dømmes på en annen måte dersom tiltales kultur og oppførsel ikke samsvarer med danske middelklassenormer.

At innvandrere ikke kan svare kort og klart, at de lyver på en udansk måte, at innvandrermenn nedvurderer kvinner og oftere begår vold, er noen av fordommene som noen advokater har.