Ny asylmottak planlegges

0Shares

Mellom 700 og 1000 personer fra blant annet Tsjekkia, Slovakia, Bulgaria, det tidligere Sovjetunionen og andre østeuropeiske land blir antakelig plassert på Evjemoen, Søndre leir, når UDI og Evje og Hornnes kommune kommer til enighet om betingelsene, skriver Fædrelandsvennen.

Dermed vil kommunens innbyggertall øke fra 3400 til inntil 4400, og det stilles spørsmålstegn ved om kommunen har ressurser til å ta seg av så mange personer på en gang når det gjelder helsestell, somatisk så vel som psykisk.

I løpet av en måned skal en delegasjon fra kommunen og UDI til Danmark for å studere forholdene ved en leir som likner på den som forventes opprettet på Evjemoen.

Asylmottaket forventes en oppstart i oktober.

Usikkerhet rundt asylmottak i Ringerike

Ringerike kommune har for tiden ingen asylmottak, men vurderer å ta i mot 150 personer. Et av forslagene til løsningen var spredte boliger for asylsøkere. Kommunen har nå gått bort fra løsningen med spredte boliger, og det er ikke opp til kommunen om det blir asylmottak området, men det er Utlendingsdirektoratet som avgjør.

– Å bosette 150 personer er umulig når det ikke er tilgang på boliger, sier rådmannen, som har som utgangspunkt at kommunen ikke skal være nødt til å bruke egne midler på asylmottak. Både skole- og barnehagetilbud ser ut til å bli dekket av staten, skriver Ringerike Blad.