Utrop når fram til 35000 lesere

0Shares

I 2001 var det en gruppe studenter med initiativtaker Majoran Vivekananthan, som hadde mye på hjertet. De brant for å uttrykke seg, og bestemte seg for å gjøre noe med dette. De opprettet en nyhetsportal som fort ble populær. Daværende kommunalminister Erna Solberg var en av de som ga midler til Utrop for å etablere en avisredaksjon. Og mai 2004 så papiravisen dagens lys. Utrop er en norsk abonnementsavis. En norsk avis som lages av personer med minoritetsbakgrunn og nordmenn, og som har innhold om det flerkulturelle samfunns – og kulturlivet.

Utrops mål
Utrops mål er å samle mennesker med alle etniske bakgrunner, også nordmenn, på et flerkulturelt grunnlag og på like vilkår, for å få til et tolerant samfunn med respekt for mangfoldet.

Utrop vil bidra til et samfunn fritt for rasisme og fordommer. Et demokratisk, liberalt og pluralistisk samfunn, basert på likeverd mellom kjønn, legning og etnisk- og religiøs bakgrunn og humanistisk etikk, menneskesyn og virkelighetsforståelse.

I dag leses Utrop av folk i Norge med alle etniske bakgrunner. Både de som jobber i institusjoner og privatpersoner abonnerer på avisen. Utrop når fram til nøkkelsteder og nøkkelpersoner. Stortingspolitikere, politiske partier, departementer, kommuner, forskningsmiljøer, bibliotek, medier, er blant de som abonnerer.

Fulldistribusjon
Nå blir altså avisen fulldistribuert, og dette er bare en prøveutgave. Dersom du ikke er abonnent håper vi du vil abonnere på avisen, ettersom det ikke er alle utgaver av avisen som du eventuelt vil få gratis på dørmatta. I første om gang har vi valgt å levere ut gratis til Søndre Norstrand.

Er du annonsør og kan tenke deg å annonsere i avisen, kan vi tilby deg lavere annonsepriser enn konkurrentene. Utrop har innhold som treffer store deler av målgruppen, og vi tror avisen vil bli lest med interesse av mange.

Ensidig informasjonakampanje fra KRD
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) brukte 10 millioner kroner til informasjonskampanjen om årets kommune- og fylkestingsvalg. Dagbladet, VG og NRK noen av kanalene i tillegg til Hjemmet Mortensen og MSN har nettkampanjer. I tillegg til de rene nettannonsene blir det lagt filmsnutter på ulike sider som YouTube, VG Snutter, TV 2 Play og Sol.no. Ikke en eneste minoritetskanal er valgt.

– Dette er en helhvit informasjonskampanje rettet mot det øvre sjiketet som har tilgang til nett, fastslår Alfredo Biamont. Derfor har Utrop tatt initiativ til å lage en spesialutgave om valg og som skal fulldistribueres til Søndre Norstrand med egne midler.