Innvandrerkvinner best representert

0Shares

Vi hører ofte at Norge er et av de mest likestilte samfunnene i verden. Ser man på bakgrunnen til kvinnene som er kandidater til kommunevalget, virker det som kvinner med bakgrunn fra ikke-vestlige land er vel så likestilte som etnisk norske kvinner. Det viser seg nemlig at blant kandidatene med ikke-vestlig bakgrunn er kvinneandelen høyere enn den er på listene generelt. 46 prosent av de ikke-vestlige kandidatene er kvinner, mot 42 prosent blant alle kandidatene.

– Her har etniske nordmenn noe å lære, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

SV best i klassen
Oslo har med sine 12 prosent den høyeste andelen av kandidater med minoritetsbakgrunn på listene til kommunestyrevalget. Ifølge en uoffisiell telling av ikke-vestlige kandidater på Oslos nominasjonslister som likestillings- og diskrimineringsombudet har foretatt, har SV med 13 nominerte flest kandidater med ikke-vestlig bakgrunn på listen sin. Hakk i hæl følger RV med 12 kandidater, Innvandrerpartiet med 10 kandidater og Ap med 9 kandidater. Ifølge likestillings- og diskrimineringsombudet sine tall har verken Venstre. KrF, Høyre eller Frp en eneste kandidat med minoritetsbakgrunn på listene sine. Resultatene fra Oslo er på linje med hva som er tilfelle på landsbasis. Fem prosent av RVs kandidater og fire prosent av SVs kandidater har ikke-vestlig bakgrunn.

Pakistan best representert
Av de til sammen drøyt 1000 nominerte med ikke-vestlig bakgrunn finner vi flest fra Iran (100), Bosnia Hercegovina (77) og Pakistan (59). Ved forrige kommunevalg ble det blant ikke-vestlige innvandrere valgt inn flest representanter med bakgrunn fra Pakistan og Iran, med henholdsvis 19 og 11 representanter.

Av velgere med ikke-vestlig bakgrunn utgjør pakistanere den største velgergruppen. 18 275 velgere med pakistansk bakgrunn kan stemme ved høstens valg. Det er en økning på drøyt 3 000 velgere sammenlignet med lokalvalget for fire år siden.

Ingen vietnamesere
Vietnamesere utgjør den nest største innvandringsgruppen her i landet. Allikevel finnes det ikke en eneste folkevalgt med vietnamesisk bakgrunn i lokaldemokratiet. Hvorfor er det slik?

Den manglende representasjonen har trolig sammenheng med at pakistanere var flinkere til å benytte stemmeretten sin ved forrige valg. De hadde rundt ti prosent høyere valgdeltakelse enn vietnameserne. En annen forklaring kan ifølge Statistisk sentralbyrå være at vietnamesere i Norge bor mer spredt enn de med pakistansk bakgrunn. Det viser seg at når andelen innvandrere kommer over en viss terskel, så åpnes det for organisasjonsdannelser og politisk mobilisering. 10. september har Norges nest største innvandrergruppe en ny mulighet til å bli representert i lokaldemokratiet.