Ønsker møteplass for somaliske kvinner

To ganger i uken og fem uker på rad har somaliske kvinner kunnet treffe helsesøster for å snakke om helse.

Tiltaket kom i gang i juli, som et strakstiltak i kampen mot kvinnelig omskjæring. Kvinnene møtes i hyggelige omgivelser på grendehus på Bjørndal i Oslo. Tiltaket, som kalles helsestasjon for kvinner, finner sted på nøytral grunn, for at kvinnene skal møtes på like fot, mener Zainab Hashi.

– Det har vært forbløffende positivt og åpent. Vi erfarer at kvinnene trenger å komme tettere på oss for å kunne snakke om de vanskelige spørsmålene. Omskjæring berører jo noe av det mest følsomme og intime i ens liv, i tillegg til at det handler om seksualitet, sier helsesøster Kate Mathiesen til Norstrand Blad.

– Akkurat det med omskjæring har vi jo ganske god greie på, men vi i gruppen har snakket om hva vi kan gjøre for barn og unge kvinner som kommer hit alene, og som alt er omskårne. De har ikke nettverk som oss, og de får ikke veiledning i hva som skjer når de får barn. Helsevesenet vet heller ikke for mye om dette, mener Hashi.

Ønsker møteplass
– Det er synd at dette stopper opp nå, for jeg vet at mange av damene har gledet seg til å komme seg ut hit de to gangene i uken, sier Zainab Hashi. De somaliske kvinnene ønsker å fortsette med temakvelder, og de ønsker seg et lokale som det ikke er altfor vanskelig å komme seg til.