Mulimer føler seg mistenkeliggjort

0Shares

Muslimske studenter i Norge føler seg overvåket av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Nylig arrangerte Muslimsk studentsamfunn seminaret “Muslimer, Norges Sikkerhet og overvåkning” .Justisminister Knut Storberget (AP), sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Jørn Holme og Abid Raja deltok på seminaret.

Lederen av samfunnet, Usman Rana, frykter at det foregår en utbredt overvåkning av muslimer i Norge i dag, en frykt han deler med generalsekretær Shoab Sultan i Islamsk Råd Norge. Ifølge Sultan går helt vanlige mennesker rundt med en slik frykt.

– Mange muslimer føler at terskelen for å bli overvåket er blitt lavere. Vanlige mennesker passer seg for hva de sier i telefonen og hva de skriver i e-post, sier leder Mohammad Usman Rana i Muslimsk studentsamfunn til NRK.

– Dette er en holdning vi må ta veldig på alvor. Det er viktig å fortsette å ha en dialog rundt dette for å frem hva vi mener er faktum. Og jeg syns det er utrolig bra at det blir tatt initiativ til et slikt møte som det vi har hatt i dag, sier Storberget til Studentnyhetene.

PST tar grep
Leder i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Jørn Home sier de ikke overvåker muslimer spesielt, men de bekrefter at det finnes grupper i Norge som støtter terror i utlandet. De overvåker for tiden om lag 200 personer som de frykter kan planlegge alvorlig kriminalitet, opplyser Holme. Blant disse om lag 200, er det også muslimer.

– Vi overvåker ikke muslimer, sikher, vegetarianere eller folk som går i Levis-bukser. Vi følger med på dem vi mener kan planlegge alvorlig kriminalitet, sier Holme. Han forstår likevel frykten i det muslimske miljøet for å bli stemplet.

– Jeg vet at mange unge med flerkulturell bakgrunn føler seg stigmatisert med den terrorfrykten vi dessverre har i Europa, og det er viktig for meg å lytte til hva de har å si, sier Holme, som gjerne vil avmystifisere PSTs arbeid. Han mener også det er viktig at alle typer mennesker jobber i sikkerhetstjenesten.

– Det er viktig at vi i PST faktisk er sammensatt på en måte som gjenspeiler befolkningen. Vi er også avhengige av folk som har en flerkulturell bakgrunn, sier han til NRK.

Frykter verving i fengsler
I flere europeiske land har straffedømte latt seg verve til terrorisme mens de har sonet sin straff i fengsel.

– Terrorisme er kriminalitet, og vi vet at innsatte lærer kriminalitet av mer erfarne og dominerende innsatte. En undersøkelse fra Frankrike viser at innsatte med flerkulturell bakgrunn føler seg utestengt fra samfunnet og var enkle å påvirke til ekstrem islamisme, sa PST-sjef Jørn Holme til NRK.

PST er med på velge ut flyktninger
Ny Tid skrev i år at PST er i år med på utvelgelsen av hvilke kvoteflyktninger Norge skal ta imot.

Hittil har det vært Utlendingsdirektoratet (UDI) som gjennom kommisjonsreiser til flyktningleire rundt omkring i verden har intervjuet og plukket ut flyktninger for å fylle den årlig kvoten Stortinget vedtar. Men i år har Arbeids- og inkluderingsdepartementet invitert PST til å bli med i uttakskommisjonen.

Til tross for at FN sjekker ut bakgrunnen til flykningene skal PST få en grovskissert profil på flyktningene som skal intervjues og utvelges fra UDI, skrev Ny Tid.

Etterretningsinformasjon kan misbrukes
Etterretningsinformasjon i andre land er blitt misbrukt, manipulert og brukt til å legitimere noe så alvorlig som å gå til krig.
Les tidligere sak i Utrop: Les mer