Arbeidsgivere med minoritetsbakgrunn mangler kunnskap om arbeidsmiljøloven

Over 50 % av arbeidsgiverne med minoritetsbakgrunn har ingen eller liten kunnskap om Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven, viser en undersøkelse gjort av Arbeidstilsynet. Men arbeidsforholdene er ikke dårligere enn på arbeidsplasser med etnisk norske arbeidsgivere.

Over 50 % av arbeidsgiverne har ingen eller liten kunnskap om Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven.

Over 70 % av arbeidsgiverne er interessert i informasjon om sine plikter som arbeidsgivere, og trekker særlig fram at de ønsker mer tilpasset informasjon på flere språk.

– Tross i manglende kjennskap til arbeidsmiljøloven og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, opplevde vi ikke dårligere arbeidsforhold enn på arbeidsplasser med etnisk norske arbeidsgivere, i følge Arbeidstilsynet.

På bakgrunn av disse resultatene inviterer Arbeidstilsynet i Oslo til to minikonferanser rettet mot minoritetsspråklige arbeidsgivere den 4. og 5. oktober. Målet for konferansene er å styrke minoritetsspråklige arbeidsgiveres kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet vil også presentere resultatene fra vårens tilsyn i virksomheter med minoritetsspråklige arbeidsgivere. Konferansene finner sted i Arbeidstilsynets lokaler i Oslo City.

For mer informasjon kontakt: Tahereh Talebi, prosjektleder, tlf 97 56 87 87, e-post: [email protected], Pål Lund, avdelingsleder, tlf 47 60 51 21, e-post: [email protected]