Arbeidsgivere med minoritetsbakgrunn mangler kunnskap om arbeidsmiljøloven

0Shares

Over 50 % av arbeidsgiverne har ingen eller liten kunnskap om Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven.

Over 70 % av arbeidsgiverne er interessert i informasjon om sine plikter som arbeidsgivere, og trekker særlig fram at de ønsker mer tilpasset informasjon på flere språk.

– Tross i manglende kjennskap til arbeidsmiljøloven og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, opplevde vi ikke dårligere arbeidsforhold enn på arbeidsplasser med etnisk norske arbeidsgivere, i følge Arbeidstilsynet.

På bakgrunn av disse resultatene inviterer Arbeidstilsynet i Oslo til to minikonferanser rettet mot minoritetsspråklige arbeidsgivere den 4. og 5. oktober. Målet for konferansene er å styrke minoritetsspråklige arbeidsgiveres kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet vil også presentere resultatene fra vårens tilsyn i virksomheter med minoritetsspråklige arbeidsgivere. Konferansene finner sted i Arbeidstilsynets lokaler i Oslo City.

For mer informasjon kontakt: Tahereh Talebi, prosjektleder, tlf 97 56 87 87, e-post: [email protected], Pål Lund, avdelingsleder, tlf 47 60 51 21, e-post: [email protected]