–Mattilsynet mangler forståelse for religiøst mangfold

0Shares

På “TV2 hjelper deg” på torsdag ble det rettet søkelys mot at det finnes tilsetningsstoffer i norsk mat som inneholder svin. Dette skaper problemer for religiøse minoriteter i Norge. I programmet kom det frem at Mattilsynet ikke er villig til å kreve at matprodusentene oppgir om tilsetningsstoffer har derivater av svin.

– Mattilsynet  viser manglende respekt og forståelse for det religiøse mangfoldet i Norge. Mat er ikke bare ernæring, men handler for mange om identitet. Flere av de store verdensreligionene, med lange tradisjoner i Norge, har forbud mot å spise svin, også i form av derivater i tilsetningsstoffer, påpeker Katzow.

Han mener et offentlig organ som mattilsynet må ta hensyn til ulike tros- og livssynsmessige behov, og ikke bidra til kulturell ensretting og diskriminering på det matpolitiske området.