– Regjeringen sparer penger på asylbarn

0Shares

Regjeringen har lansert en ordning som innebærer at barnevernet skal ta over ansvaret i mottaksfasen for enslige mindreårige asylsøkere. Ansvaret vil overføres fra statlige asylmottak til statlig regional barnevernsmyndighet med spesialtilpassede omsorgssentre. Ordningen skal gi enslige mindreårige asylsøkere trygghet og felleskap ved å bo sammen med andre barn i samme situasjon. Dette følger anbefalingene fra FNs barnekomité.

Kapittelet skal gjelde for de under 15 år. Selv om Barne – og likestillingsdepartementet (BLD) foreslår at det nye kapittelet 5A i barnevernloven skal gjelde alle enslige mindreårige asylsøkere, også de mellom 15-18 år må det først fremmes en Kongelig resolusjon.

– Dette holder ikke. En resolusjon er ingen unnskyldning for å spare penger. Denne gruppen kan ikke spares på, de mister barndommen sin mens regjeringen ikke gjør jobben sin, sier Bjarne Dæhli, leder i LNU.

– Er norske 16-åringer mer verdt enn ungdommer som har flyktet fra krig? Det kan virke sånn, når regjeringen ikke bevilger nok penger til at barnevernet kan ta over ansvaret for disse også, sier Dæhli.