– Sveriges integreringspolitikk er mislykket

0Shares

Forskerne Jan-Paul Brekke og Tordis Borchgrevink fra Institutt for samfunnsforskning som har sett på hvordan man diskuterer integrasjon av innvandrere på arbeidsmarkedet i Sverige.

– Et hovedfunn er at det er bred enighet i Sverige om at den svenske integreringspolitikken er mislykket, sier forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, Jan-Paul Brekke til Forskning.no

– Den politiske diskursen på dette feltet har vært ganske annerledes i Sverige enn i Norge forteller Brekke.

– For eksempel har et sterkt syn vært at diskriminering er den dominerende årsaken til problemene med integrasjon. Et slikt syn eksisterer knapt i Norge.

– Dette synet fikk dominere integrasjonsdebatten i lang tid. Problemet med å legge alt fokus på diskriminering kan være at det legger en demper på muligheten for å snakke om problemer knyttet til innvandrergrupper, hevder Brekke.

– Svenskene er i større grad enn nordmenn redde for å knytte feil til innvandrergrupper av frykt for å bli stemplet som rasister, sier Brekke.

– Man har for eksempel sluttet å bruke begrepet innvandrer og andre generasjons innvandrere når man diskuterer disse spørsmålene i Sverige. Dette har blitt erstattet med henholdsvis utenlandskfødte og de innvandrete.