Seminar om partiassistanse

0Shares

Vi har lykkes med å få en av verdens fremste forskere på temaet til å bidra
på konferansen: Dr. Thomas Carothers, Vice President for Studies of
International Politics and Governance ved Carnegie Endowment for
International Peace, vil innlede med utgangspunkt i sin nyeste bok
”Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies”,
før det blir en paneldebatt om demokratiutvikling og partiassistanse.

I panelet sitter blant annet FrP-leder Siv Jensen, andre nestleder i
Utenrikskomiteen, Marit Nybakk, seniorforsker ved CMI, Inge Amundsen og
programkoordinator og PhD-kandidat ved International IDEA, Matthias Catón.
Konferansen vil være åpen for alle, og samle et bredt spekter av politikere,
bistandsarbeidere, forskere og andre med interesse for spørsmål knyttet til
demokratiutvikling og partiassistanse.

Påmelding og spørsmål til seminaret kan rettes til [email protected]  
innen fredag 2. november.

Mer info:
Astrid Thomassen
Project Coordinator
Norwegian Centre for Democracy Support
c/o FN-sambandet
Storgata 33 a
0184 OSLO
+47 22 86 84 35
+47 916 74 322
www.democracy.no