– MUF-erne har vært en kasteballer

Arild Humlen, leder av Advokatforeningens lovutvalg for asylrett, mener forskjellsbehandling og kaos blir resultatet når politikere blander seg for mye inn i saksbehandlingen av utlendingssaker.

I 1999 Osman Hama Saleh søkte om asyl, men fikk avslag. Istedet fikk han karakteristikken MUF-er. Dette var kurdere fra Nord-Irak som myndighetene mente ikke hadde krav på beskyttelse. Men de kunne heller ikke sendes hjem til Nord-Irak. Derfor ble Osman værende, skriver NRK.

Seks år etter gjorde daværende kommunalminister Erna Solberg et forsøk på å rydde opp. Alle MUF-ere med fast jobb per 1. mai 2005 skulle få opphold. På det tidspunktet var Osman uten jobb, fordi han ikke hadde arbeidstillatelse.

Så ble det høsten 2005. UDI-ledelsen under Trygve Nordby innvilget Osman og rundt 200 andre MUF-ere opphold i ett år til. UDI mente det forelå sterke menneskelige hensyn til at de skulle få bli. Den vurderingen kostet som kjent tre UDI-ledere, deriblant Manuela Ramin Osmundsen, jobben.

I vår var det så Bjarne Håkon Hansen som skulle rydde opp. Kurderne fra Nord-Irak skulle endelig få et svar på om de kunne få bli i landet. Resultatet så langt er at fire av fem nord-irakiske kurdere får avslag. Deriblant altså Osman.

Arild Humlen mener det er svært uheldig at politikerne igjen går inn og detaljstyrer asylpolitikken, ikke minst fordi vi er bundet av internasjonal rett.