– Koranen aksepterer homofile

Olav André Manum
Latest posts by Olav André Manum (see all)

Det er Utrops papirutgave nr. 18 som kommer ut i neste uke som bringer fram det utradisjonelle perspektivet på islam.

I dag jobber Hendricks i organisasjonen The Inner Circle i Cape Town. Han mener det viktige er å få slått fast at å leve ut en seksuell orientering ikke er uforenlig med troen på Koranen og troen på Gud.

 

– Det er ingen paralleller til kjærlighet og sex mellom menn i Koranens fremstilling av Sodoma og Gomorra, hevder Hendricks. Men han gir seg ikke med det. Han hevder at det også finnes rom for å hevde at Koranen selv bærer bud om at homofile finnes og skal aksepteres. I vers 31 i Sure 24, Lyset, heter det:
”Og si til de troende kvinner at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sløret over sine bryst og ikke vise sin pryd annet enn til sine menn, sine fedre, svigerfedre, sønner, stesønner, brødre eller deres hustruer, eller sine slaver, eller menn som betjener dem, men som er hinsides kjønnsbegjær…”
”Menn som er hinsides kjønnsbegjær” oversetter Hendricks til menn som ikke har noe begjær for kvinner, altså menn med en annen seksuell orientering enn den heteroseksuelle.

– Og hva annet kan dette være enn homoseksualitet? spør Hendricks retorisk.
Hendricks hevder også at en rekke av hadith’ene som fordømmer homoseksualitet er allment anerkjent som falske. En hadith er et utsagn som ifølge tradisjonen er tillagt Profeten Muhammed. Heller ikke her finnes det altså grunnlag for muslimenes negative syn på homoseksualitet.

Homoseksualitet er forenlig med et muslimsk levesett
– Og slik kunne jeg fortsatt, sier Hendricks. Han velger heller å gå videre med å understreke at han ønsker å integrere en homoseksuell orientering i et muslimsk liv. Hendricks mener Koranen må være rettesnoren også for en homofil muslims livsstil, og stiller forholdsvis konservative krav til hvordan man skal leve.

Han advarer mot promiskuitet og usikker sex, dop og alkohol. Han tror at den eneste måten å gi homofile muslimer en mulighet til å unngå disse farene er at det muslimske samfunnet aksepterer homofile som hele mennesker med sin seksuelle orientering intakt og akseptert.

– Det er derfor dialogen med muslimske samfunn blir en av The Inner Circles aller viktigste oppgaver, mener han.

Hendricks kommer til Norge i desember, hvor han blant annet skal delta på en konferanse om homofile med innvandrerbakgrunn i regi av Skeiv Verden og Enhet for mangfold og integrering (EMI) den 13. desember.

Les hele artikkelen i Utrops utgave nr. 18.