Opprørt over manglende fordømmelse av Tamilselvan-drap

0Shares

– Tamilselvans død er ikke bare et tap for tamiler, men for alle som støtter politiske løsninger på Sri Lanka, sier Reza Rezae til Utrop. Han har den siste tiden mottatt mange reaksjoner fra norske tamiler som er skuffet og sinte over at regjeringen ikke har fordømt drapet.

Må ha rettferdighetssans
Det var i begynnelsen av november at lederen for den politiske fløyen i Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ble drept i et flyangrep på Sri Lanka. Også flere andre medlemmer av LTTE mistet livet i angrepet.

Tamilselvan var en forkjemper for at tamilene skulle bli anerkjent som et eget folk og at de skulle få undervisning på sitt eget språk. Han forsøkte gjennom mange år å bidrat til at LTTE forfølger den politiske veien for å oppnå målene. Rezae tror uteblivelsen av sterke reksjoner på drapet, vil føre til at de positive kreftene i landet svekkes.

– De militante vil styrke seg som følge av den manglende fordømmelsen fra Norge og andre land, sier han.

Den tidligere internasjonale lederen i SV mener regjeringen ikke har skjønt hva megling går ut på.

– Som megler i en konflikt er rettferdighetssans første bud. Dette handler om undertrykkere og de som blir undertrykt.

Oppfattes som aksept
Erling Folkvord (RV) var en av få politikere som var til stede på minnestunden som ble arrangert for Tamilselvan i Oslo. Spesialutsending Jon Hanssen-Bauer i sin minnetale beskrev Tamilselvan som et modererende element og en person som var innstilt på å inngå kompromisser.

At Norge ikke har fordømt drapet tror han regjeringen på Sri Lanka oppfatter som en aksept, sier Folkvord.

– Den mest militante, brutale og dialogfiendtlige delen av regimet i Colombo kommer til å styrke seg, spår Folkvord.


Vil ikke svare

Utrop har forsøkt å få en kommentar fra utviklingsminister Erik Solheim om hvorfor Norge ikke har fordømt drapet på Tamilselvan. Men det vil han ikke svare på.

Departementet viser i stedet til en tidligere uttalelse fra Solheim, hvor han uttrykker sorg over dødsfallet og bekymring for at konflikten trappes opp.