Minoritetenes kamp for klimaet

0Shares

Demonstrasjon fant sted på lørdag som var den verdensomspennende aksjonsdag organisert av Global Climate Campaign – rett før de siste klimaforhandlingene i Bali.

Mer enn 70 land deltok.

– Vi mener at håndtering av denne trusselen bør være den britiske regjeringens førsteprioritet, en prioritering som omfatter alle politiske områder, heter det i et brev som ble overlevert statsminister Gordon Brown i Storbritannia.

I Norge ble aksjonen koordinert av “Global Migrants for Climate Action” som samler innvandrere fra et meget bredt spekter av organisasjoner og miljøer.

– Vi benytter enhver anledning til å fortelle at “farlige” klimaendringene allerede er her, selv om de ikke oppleves i Norge. Og vi minner stadig om at rettferdig fordeling og tilpasning til klimaendringer er to sider av samme sak, skriver organisasjonen på sin hjemmeside Climateact.org.

Bred støtte
Fagforbundet med sine nesten 300 000 medlemmer vedtok å slutte seg til aksjonen, det samme hadde LNU, WWF og Kirkens Nødshjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker, i følge Climateact.

– Vi mener det er viktig at norske organisasjoner blir synlige deltakere i denne globale protestdagen. Det er viktig at deres medlemmer får anledning til å uttrykke sin vilje til kollektiv handling for å håndtere klimakrisen, og gi sin støtte til de organisasjoner som går foran på dette feltet, heter det videre.