Her er Top 10 innvandrere

0Shares

Målsettingen med Top10 er å sette fokus på den kompetanse og det engasjement som finnes hos internasjonale kvinner og menn, og å få fram gode rollemodeller.

Nytt for prosjektet i 2007 er kandidater som både er rollemodeller og pionerer på sitt fagområde. Flere av kandidatene er også ledertalenter og gründere av organisasjoner.

– Vi tror det finnes mange gode rollemodeller i små og store kommuner i Norge, og håper arbeidsgivere lar seg inspirere av dette prosjektet til å ta i bruk den kompetansen som finnes hos personer med innvandrerbakgrunn i Norge, i følge Top 10.

Madhu Sharma, 47 år, Blommenholm.
Mahdu har utmerket seg i forbindelse med mestringsprosjektet ”Vi kan”, et nyskapende prosjekt innen psykisk helsearbeid for flerkulturelle. Prosjektet kombinerer metoder fra både fysisk og psykisk helsearbeid på en innovativ måte og har allerede oppnådd gode resultater. Hun er lektor i sykepleievitenskap og en ener innen indisk folkedans, samt tidligere aktiv i KIM.
Hjemland: India.

Ronald Craig, 55 år, Eiksmarka.
Ronald er utdannet jurist både i Norge og USA. Han innehar ekspertise innenfor internasjonal kontraktsrett og ikke diskriminering/likestilling. Han har skrevet en banebrytende juridisk norskengelsk ordbok. Som første kandidat tok han dr.grad ved UIO innen fagfeltet diskrimineringsrett. Han trekker veksel på sine reiser i Asia/Afrika i ungdommen som har gitt ham et positivt syn på livet, og er aktiv i antirasistisk arbeid. Som svart student opplevde han segregasjonen i sørlige USA på 50tallet.
Hjemland: USA.

Samira J amouchi, 35 år, Oslo.
Samira er utøvende kunstner og kunstformidler, med flere utstillinger i Europa. Hun er en svært nyskapende kunstner og formidler, og trekker med seg kulturarv fra NordAfrika kombinert med inspirasjon fra Norge/Europa. Hun arbeider med en doktorgrad om undersøkelse av kulturelle forskjeller i byer – i Oslo brukes innbyggernes fortellinger i arbeidet. Hjemland: Belgia/Marokko.

Rajan Chelliah, 45 år, Oslo.
Rajan er journalist i Migrapolis, og den første med minoritetsbakgrunn som var utegående reporter i 17.mai sendinga fra Slottsplassen i 2001. Han er en journalist med stor interesse for faget samt de reportasjer han arbeider med. Han har vært aktiv i det tamilske organisasjonsmiljøet, og skriver masteravhandling innen Culcomprosjektet. Han er bidragsyter til mediemiljøer også utenfor Norges grenser. Hjemland: Sri Lanka.

Chandra Sekhar Devulapalli, 43 år, Hønefoss.
Chandra er spesialist i astmamedisin for barn, og aktuell i forskningsprosjektet ”Miljø og barneastma studien”. Han vil disputere sin doktorgradsavhandling i januar, og har vunnet flere forskningspriser, bla. fra Ullevål sykehus og Klosterstiftelsen. Han har gitt gratis veiledning til foreldre og barn gjennom egen nettside i flere år, og har utgitt flere publikasjoner.
Hjemland: India.

Helga Birgitte Arntzen, 65 år, Risør.
Helga er en pioner innen fredsarbeid i Norge. Hun startet ”Hvite busser”, et prosjekt over 130 000 skoleelever har deltatt i. Dette gründerprosjektet var basert på hennes sterke samfunnsengasjement fra oppvekst i Øst og Vest Tyskland i og etter 2. verdenskrig. Hun er nå drivkraft for et fredshus og undervisningsprosjekt i Gambia. Hun har mottatt Kongens Fortjenestemedalje for sitt arbeid med Hvite busser, og er aktiv i flere organisasjoner.
Hjemland: Tyskland

Walid alKubaishi, 48 år, Oslo/Skien.
Walid er første innvandrer med minoritetsbakgrunn som har blitt statsstipendiat. Han er forfatter, skribent, journalist og oversetter. Han er kjent for å være en aktiv og uredd samfunnsdebattant, samt en god historieforteller. Han skriver for tiden en familiekrønike i Dag og Tid, der han bruker sin bakgrunn som kulturell kapital. Han arbeider også med et stykke der Ibsens tanker brukes som kodeknekker til integreringsproblematikken, og vil gjøre Ibsens hus i Skien til en kulturfabrikk for ungdom.
Hjemland: Irak.

Martha Skretteberg, 45 år, Oslo.
Martha har utmerket seg innen internasjonalt bistandsarbeid, spesielt innen kvinnerettet bistand og LatinAmerika. Hun har hatt lederstillinger i flere sektorer, bla. i Oslo kommune, SHD, KRD, AID, Flyktningehjelpen og Fokuskvinner (nåværende stilling). Hun står for aktivt inspirerende lederskap, og er første kvinne med innvandrerbakgrunn som leder en bistandsorganisasjon i Norge.
Hjemland: Colombia.

Heri Ramampiaro, 35 år, Tiller.
Heri var den første fra Madagaskar med doktorgrad i Norge. Han er medlem av flere internasjonale forskningskomiteer, med lagring og søk av biomedisinsk informasjon (Biotracer) og bildegjenfinning som spesialiteter. Han er en aktiv hobbyfotograf og humørspreder på jobben, og tidligere engasjert i frivillig ungdomsarbeid.
Hjemland: Madagaskar.

Karyn Seroussi, 42 år, Greåker.
Karyn har vunnet stor anerkjennelse internasjonalt for sin banebrytende bok om hvordan autisme kan behandles med riktig diett (se feks Amazon mfl.). Hun er levende opptatt av trening, helse og sunn livsstil. Hun har også vært gründer av en treningsklubb for kvinner i Norge. Denne klubben har nå blitt til en kjede med 21 treningssentre og 50 arbeidsplasser.
Hjemland: USA