Truet på grunn av homostøtte

0Shares

– Vi ønsker å hjelpe innvandrerhomoer til å tørre å komme ut av skapet, og det skal vi fortsette med. Men av hensyn til vår egen sikkerhet er vi aldri alene på kontoret lenger, forteller administrativ leder, Tayyab Choudri.

IHSG har flerkulturell kompetanse på ulike områder og er et rådgivningsorgan for etniske minoriteter. Hovedmålet er å møte samfunnsutviklingen og bygge opp tillit og trygghet i målgruppen.

Tayyab Choudri forteller til Blikk Nett at truslene både har blitt frambrakt personlig og kommet på telefon.

– Det går gjerne på at vi ikke er ekte muslimer siden vi kan jobbe for homofiles rettigheter. Vi har blitt truet med at noen skal sørge for å straffe oss, eller ødelegge oss.

IHSG var den første organisasjonen for innvandrere som satte homofile med innvandrerbakgrunn på dagsorden. De viste også tydelig sitt engasjement da Oslo kommune la fram sin handlingsplan for homofile og lesbiske for litt over et år siden. I den forbindelse lot Choudri seg intervjue av Aftenposten og fortalte om at IHSG stadig fikk henvendelser fra redde og fortvilte minoritetshomoer som organisasjonen prøver å støtte på forskjellige vis, også i komme ut prosessen.