Kommunen saksøker staten

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

I 2002 kom Ashok alene til Norge for å søke om asyl. Etter snaue ett år flyttet han til en fosterfamile på Fjellhamar på Lørenskog, et stykke utenfor Oslo.

Etter avslag på søknaden fra Utlendingsdirektoratet (UDI) ble saken påklaget inn til Utlendingsnemda (UNE)  i 2004. Der fikk Ashok enda et avslag med en beslutning om hans hjemsendelse tilbake til Sri Lanka.

Ashok og hans fosterfamilie ga seg ikke og fikk saken anmodet omgjort av UNE, som til svar ga enda et avslag og ba politiet om å fastsette en datofrist for Ashoks avreise.

Hentet hjem av politiet
24. mai 2006 ble Ashok hentet hjem på Fjellhamar av polititet som skulle følge ham til flyplassen,  Gardemoen.

Vedtaket som forlo hjemsendelse, begrunnet UNE sitt avslag med «å unngå at andre foreldre som følge av en oppholdstillatelse i denne saken sender fra seg sine barn i håp om å oppnå det samme for dem

«.

I dag lever og bor Ashok sammen med en bestemor og en bestefar som skal angivelig være alkoholiker og voldelig mot gutten. Hverken moren eller faren har vist livstegn.

I saken mot staten som går i Oslo tingrett nå stiller gamle skolekamerater opp for Ashok og avventer det endelig svar.