Forsker pendlet – kastes ut av Norge

Thu Strande
Latest posts by Thu Strande (see all)

«Paragrafrytteri» og «absurd og rigid tolkning av regelverket» er noen av de mange karakteristikkene av Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse om å sende Sokolova tilbake til hjemlandet, skriver Adresseavisen. Sokolova har fått familiegjenforening, og kan ifølge loven ikke pendle.

Brudd på utlendingsloven

Sokolova har mektige støttespillere bak seg, blant annet NTNU, NHO, Telenor, ordfører Rita Ottervik og en rekke andre politikere. Likevel står UNE på sitt, med god støtte fra Arbeids- og inkluderingsministeren Bjarne Håkon Hanssen. De mener Sokolova har brutt utlendingsloven siden hun pendlet til Oslo og Trondheim mens hun bodde i Kristiansand.
– Utlendingen skal bo sammen med ektefellen, og loven understreker at det ikke er tillatt å pendle dersom man har fått opphold som følge av familiegjenforening. Hvis vi ikke stiller strenge krav her, er det fare for at det vil føre til mange flere proformaekteskap, sier Hanssen til Adresseavisen.

– Kunnskapssamfunnet lider

Noe av det statsminister Jens Stoltenberg la mest vekt på i årets nyttårstale, var utdanning. Det er ingen hemmelighet at Norge ligger langt nede når det gjelder kunnskapsnivået i landet og satsing på forskning. Rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes, mener kunnskapssamfunnet ikke må lide på grunn av en streng innvandringspolitikk, og at utlendingsmyndighetene bør differensiere søkerne.

Diskriminerer

Fagforeningen Tekna har også kommet på banen, og uttalt at det kan være diskriminerende å ikke la innvandrere som har fått opphold via familiegjenforening pendle. Ifølge Adresseavisen ønsker ikke Hanssen å endre lovene.
– Vi har konkludert med at vi ikke kan lage en lov som sier at det er greit å bryte utlendingsloven så lenge du har høy utdannelse, sier han.

Må forlate landet innen 4. februar

Sokolova har fått frist til å forlate Norge den 4. februar. Advokaten til Sokolova, Leif Strøm, har søkt om utsatt iverksettelse av utkastelsen, men han har ennå ikke fått svar fra UNE. Hvis Strøm ikke får noen nærmere avklaring i fra UNE innen 4. februar, anbefaler han at Sokolova går rettens vei for å få opphold i Norge.

Selv om departementet ikke ønsker å foreta en lovendring, i og med at det fører til forskjellsbehandling, og kan øke proforma-ekteskap, mener Torbjørn Digernes at det må til for å styrke ulike fagmiljø.
– Jeg mener vi har en situasjon, med et internasjonalt kunnskapssamfunn, der det er svært viktig med utveksling mellom fagmiljøer i ulike land. Hvis vi skal være en del av dette samfunnet, må vi gå inn på en tenkning der det ikke kan være likhet mellom alle kategorier, sier Digernes til Adresseavisen.