Ønsker agenter med flerkulturell bakgrunn

Revurdering av sikkerhetssituasjonen fører til helomvending fra PST. - Vi trenger flerkulturell kunnskap, sier PST-sjef Jørn Holme.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jørn Holme, vil ansette flere med flerkulturell bakgrunn som et ledd i en ny strategi for terrorforebygging, skriver Aftenposten.

Ikke politisk korrekt grep
Holme sier et stadig mer komplisert trusselbilde gjør at behovet for ansatte med tverrfaglig og flerkulturell bagasje melder seg.

– Vi skal utgjøre et tverrsnitt av befolkningen. I Oslo har flere ansatte en muslimsk religiøs bakgrunn. PST vil ansette flere med ulik etnisk bakgrunn. Ingen har bedre innsikt i språket og kulturen enn de som er vokst opp med det. Vi tar ikke slike grep fordi det er politisk korrekt, men fordi vi trenger denne kunnskapen, hevder han.

I stadig endring
Tjenesten har rundt 450 ansatte, hvor flertallet er stasjonert i hovedstaden. Etter omorganiseringene på 90-tallet i kjølvannet av Lundkommisjonens rapport har stadig flere blitt overført fra distriktene til Oslo. Nå skal det altså gis plass til akademikere og folk med flerkulturell bakgrunn.

– Jeg mener det er viktig at PST-kontorene får en flerfaglig og flerkulturell kompetanse, avrunder han.