Kunst mot fordommer

- Vi påvirkes av hverandre globalt, sier utstillingsansvarlig for en helt ny type designkunstprosjekt i Oslo. Prosjektet fikk kun en måned til å vise sitt unike innhold.

Utstillingen “New Africa – Hotspots sør for Sahara” viste det siste innen designkunst fra det afrikanske kontinentet og gikk frem til 17. februar. Her fikk man se keramikk -, mote -, grafisk -, industri og møbeldesign fra 13 afrikanske land sør for Sahara.

Tradisjon møter moderne design
Selve initiativet bak New Africa kommer fra to danske kuratorer, som samarbeidet med kolleger fra forskjellige afrikanske land. Visjonen er å skape et nytt og bedre Afrika gjennom møte mellom tradisjonelt håndverk og ”cutting edge” design, står det på utstillingens nettside.

Anna Thorud Hammer, som er daglig leder i Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA), sier til Utrop at inspirasjonen i sterk grad har vært å konfrontere egne og andres fordommer gjennom utstillingen. – Vi synes dette er en viktig måte å vise afrikansk design, grafisk design og arkitektur på, forklarer hun.

Vant innpass
Inne i lokalet blir jeg vist rundt for å se det hippeste av afrikansk eksportdesign. Skaperne har vært heldige; normalt sliter man med å få innpass på det europeiske designmarkedet først og fremst takket være nesten uoverstigelige tollbarrierer. Tre objekter fenger min oppmerksomhet: den ene en stand med to vaser, side om side, hvor den ene ser ut til å smile og den andre ser ganske deppa ut.

Litt lenger unna ser jeg fire stoler bygget i modernistisk stil men kurvflettet samtidig, et bevis på afrikansk og europeisk skaperkunst i skjønn forening. Den siste er en stand med kondompåtrekkere, alle i sterke farger og funksjonalistisk utforming, hvor de ser ut som sammensatte flaskeopptrekkere.

Bevisstgjørende kunst

Grafisk aktivisme er en viktig del av utstillingen, og kondompåtrekkerne i kule farger har sin bevisste funksjon. – Gjennom utformingen er meningen å få gjort flere unge bevisst på egen kondombruk, særlig i en såpass AIDS-rammet tidsepoke som vi nå lever i, sier Hammer.

Hammer forteller hun skulle gjerne sett til at utstillingen varte lenger enn hva som var oppsatt. – Det er vanlig at en såpass omfattende utstilling varer lenger enn én måned. Ellers er jeg svært fornøyd med hva vi har fått til, forteller hun.

Naturlig crossover og kulturblanding
Hun legger til:

– Vi har hatt over 3200 besøkende i januar, og satte publikumsrekord første helg vi viste utstillingen. Vi har også hatt en formidabel pressedekning. Jeg kan si at vi for det meste har fått positive tilbakemeldinger, folk synes det er spennende å se hvor inspirert de forskjellige kontinenter er av hverandre. Vi ser i denne utstillingen en “crossover” mellom skandinavisk og afrikansk design; kanskje ikke en bevisst handling men vi blir jo definitivt påvirket av hverandre globalt. Selv synes jeg dette er en naturlig kulturblanding og en viktig utvekslingserfaring.

Egne tradisjoner og flerbrukstenkning
Kurator ved senteret, og sentral person ved prosjektet, Benedicte Sunde, synes også både faglig utbytte og folks kommentarer har vært mer enn greie nok. – For meg virker det som om våre publikummere synes dette er et spennende møte med afrikansk design. Når det gjelder arkitektur, mote og design er gjenstandene konkurransedyktige på et globalt nivå, sier hun til Utrop.

Sunde fokuserer også på afrikansk autentisitet og miljøvinkling: – Vår utstilling legger vekt på flerbruks- og miljøtenkning i skjønn forening med en sosial innfallsvinkel, hvor dette viser seg i arkitektur, industridesign og formgivning. Et trekk ved formgiverne er at de kombinerer afrikanske tradisjoner med et moderne formspråk, forteller hun.

Når vi avslutningsvis spør henne hvorfor utstillingen “New Africa” har hatt betydning, svarer hun at utstillingen var til for alle, både fagfolk, vanlig interesserte og folkemassene.

– For første gang har man vist en utstilling med vekt på kontemporær design fra Afrika i Norge. Visjonen for utstillingen har vært å se på problemstillingen; kan design skape et bedre Afrika?. Utstillingen er ment for alle interesserte og selvsagt spesialister innen designfeltet.