– Flerspråklige uvurderlig ressurs

0Shares

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999. Formålet er å fremme språklig og kulturelt mangfold. I år skal dagen markere starten på FNs språkår.

Flerspråklige barn
Forsker på andrespråklæring ved Universitetet i Bergen (UiB), språkprofessor Kari Tenfjord, mener at et av de sentrale temaene på morsmålsdagen i Norge er hvordan vi forholder oss til flerspråklige barn. FNs språkår tror hun har mest betydning for dem som jobber med språkrelaterte spørsmål, skriver NTB.

Språkforskere mener barn som har et annet morsmål enn norsk er en uvurderlig ressurs for landet.

Projekt om morsmål og læring
Tenfjord leder prosjektet ASKeladden, som skal komme til bunns i hvordan morsmålet påvirker innlæringen av norsk hos innvandrere.

– Jeg mener det er svært viktig for disse barna å lære morsmålet sitt godt og ha muligheten til å kunne bruke flere språk. Det blir dessuten bare mer viktig for samfunnet nå som verden blir så globalisert. Språk som redskap i kommunikasjon er sentralt i handel, arbeidsliv, forskning og alle områder der man vil nyttiggjøre seg hverandres erfaringer og tjenester, sier Tenfjord.

Morsmålsundervisning
Motstandere av morsmålsundervisning argumenterer blant annet med at barn som må lære seg å snakke, lese og skrive både på norsk og morsmålet sitt, ikke blir gode nok i noen av delene.

– Dette er rett og slett galt, understreker Tenfjord.

Ifølge en NOVA-rapport fra 2007 gjør ikke morsmålsundervisningen det vanskeligere for minoritetselever å lære seg norsk eller ta til seg andre fag.

– Vi sitter med mange tusen barn som kan et annet språk enn norsk perfekt. Samfunnsøkonomisk har vi dermed en nærmest gratis ressurs i deres kunnskap. Og så vil vi ikke prioritere å ta vare på den – det rimer ikke, menerTenfjord.

Til minne om rettighetskamp
Det snakkes i dag rundt 6.700 språk i verden, men ett av dem forsvinner hver 14. dag.

Datoen for morsmålsdagen ble valgt til minne om bengalske studenter som ble drept av politiet 21. februar 1952 i datidens Øst-Pakistan, i dag Bangladesh. Studentene kjempet for retten til å bruke morsmålet sitt bengali, og satte seg dermed opp mot pakistanske myndigheter som påtvang dem urdu som eneste språk.