– Hanssen har ensidig fokus

0Shares

Jerad etterlyser større vilje fra partiorganisasjonen til dialog med folk på grasrota.
Han oppfordrer Arbeiderpartiet, som er det partiet med flest lokalpolitikere med innvandrerbakgrunn, til å involvere bakkemannskapene i arbeidet med stortingsmeldinger om integrering og inkludering. Slik opplever han ikke at det er i dag.

Byråkratene bestemmer
– Bjarne Håkon Hanssen har en ensidig måte å jobbe på i saker som har med innvandrere og integrering å gjøre. Han lytter for mye til byråkratene i departementet, og ikke til partimedlemmer med innvandrerbakgrunn, sier Abdelmajid Jerad til Utrop.

Han mener Norge har en gammeldags innvandringspolitikk som bygger på erfaringene til andre land, og synes dette er uheldig.

– Vi baserer oss for mye på erfaringene fra Danmark i stedet for å skape vår egen politikk ut fra egne erfaringer, sier Jerad.

Blandede reaksjoner

Nylig gikk Jerad ut i  Bergens Tidende og sa han syntes Arbeiderpartiets innvandringspolitikk var hard og til tider umoralsk. Ap-representanten viste til enkeltsaker hvor godt integrerte mennesker utvises fra landet. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Noen partikollegaer er kritiske til at han har gått ut i media og mener debatten burde vært reist internt, mens andre synes det er bra at han tar opp problemstillingen og stiller seg bak kritikken.

Velger å kjempe
Abdelmajid Jerad er også leder for integreringsutvalget i Bergen Ap. Nå vil han ta kritikken opp med fylkespartiet. Han kommer ikke til å melde seg ut av partiet i protest, men velger i stedet å fortsette kampen for økt synliggjøring og innflytelse for fotfolket med minoritetsbakgrunn internt.

– Vi er en ressurs som bør bli hørt og tatt på alvor, sier han.

Intern debatt
Leder i Bergen Ap, Odd Rambøl, sier i en kommentar at han i likhet med Jerad stusser over enkelte utvisningsvedtak, der avgjørelsene fremstår som rare og ufornuftige.

– Men jeg hadde foretrukket at han hadde reist en generell debatt rundt disse spørsmålene internt i partiet i stedet for å ta opp enkeltepisoder i media, uttaler han.

Utrop har vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men ingen derfra ønsker å kommentere kritikken.