Lav valgdeltakelse blant innvandrere

0Shares
Latest posts by Thu Strande (see all)

Lavest valgdeltakelse hadde stemmeberettigede utenlandske statsborgere fra Serbia og Bosnia. Der var prosentandelen kun på 16 og 18 prosent. Andelen utenlandske statsborgere fra Danmark og Tyskland hadde høyest valgdeltakelse, begge lå på 48 prosent, melder NTB.

I hele Norge var valgdeltakelsen på 62 prosent, mens den i snitt var på 40 prosent i gruppen norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsen viste at innvandrere med lengst botid i Norge er de som bruker stemmeretten mest.

Mangel på kunnskap om partier
Tor Bjørklund, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo (UiO), tror den lave valgdeltakelsen blant innvandrere kan ha noe å gjøre med at de har lite kjennskap til partiene. Ifølge Bjørklund har 2/3 av de med ikke vestlig bakgrunn, vært hjemmesittere under de siste lokalvalgene.
– Mange av de norske partiene er forholdsvis like, og mangel på kunnskap og språkvansker kan være noen av årsakene til den lave valgdeltakelsen, sier Bjørklund til Utrop.

– Hva skal til for å øke valgdeltakelsen?
– Hvis innvandrere selv er nærværende og synlige på listene, kan det kanskje føre til at flere innvandrere bruker stemmeretten. Slik kan de føle at de stemmer på sine egne.

Bjørklund viser også til Oslo og Drammen, der flere med innvandrerbakgrunn har markert seg i kommunestyret. Han tror noe av årsaken kan være at på steder der det bor mange innvandrere, blir det mer samhandling og innvandrere blir mer motivert til å stemme.