Etterlyser folkeavstemning om innvandring

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Kalisa, som kom til Norge i 2002 etter et leiropphold i Uganda, mener at innvandringspolitikken alltid har vært regulert av politikerne gjennom lovgivning og ser derfor et behov for en folkeavstemning.

– Det jeg ønsker og ser for meg er at politikerne gjennomfører et slags referendum hvor man spør det norske folk hva de mener om innvandringspolitikk, sier Kalisa til Utrop.

Drahjelp fra nordmenn
Dette mener han det kan hjelpe til å begrense kritikk som går ut på at innvandrere ikke vil  integrere seg i det norske samfunn.

– Hvis det norske folk får et ord med i laget kan integreringen kanskje bli enklere. Man skal og kan ikke integrere seg alene, det må drahjelp til, og her kan folk si sine meninger, fortsetter Kalisa.

Kalisa satser og håper på et positivt utfall av en eventuell folkeavstemning, men sier samtidig at det kan fort bli til noe negativt.

– Fare for negativt utfall
Hvis folk skulle stemme nei, vil ikke det være uheldig for mennesker i nød?

–Selvfølgelig hadde det vært synd for flyktninger og mennesker i nød, men man kan ikke se bort i fra at ingen ønsker seg å bo et sted hvor ingen ønsker deg, sier Kalisa

– Det finnes sikkert  mennesker som hadde takket ja til å komme, selv om de visste at ingen ønsket dem i Norge, men for meg hadde det blitt et blankt nei. Jeg har ikke noe behov for å bo og leve i et land hvor du vet ingen vil ha deg, sier han.

SV: – Ikke aktuelt
SV ser ikke på initiativet fra den vordende juristen med blide øyne.

– Det er en en dårlig idé fordi vi i Norge ikke har en slik praksis når det gjelder innvandringspolitikk, sier Rolf Reikvam, SVs stortingsrepresentant i Kommunal- og forvaltningskomitéen.

Han påpeker at de gangene det har vært folkeavstemninger her til lands, har det vært unntaksvis, og viser til avstemningen om EU-medlemskapet blant annet.

–Gjennom stortingsvalg gir folk uttrykk for sine meninger om forskjellige temaer, og innvandringspolitikk er ett av dem, sier Reikvam