Kvoterer innvandrere til staten

0Shares
Latest posts by Thu Strande (see all)

Ifølge Ukeavisen Ledelse begrunner regjeringen kvotering av innvandrere med at staten må ta ansvar, slik at arbeidsmarkedet mellom innvandrere og andre grupper ikke skal bli for skjev.

Videre skriver avisen av arbeidsløsheten blant innvandrere er tre ganger høyere blant innvandrere enn for resten av befolkningen. I tredje kvartal i fjor  var arbeidsledigheten for innvandrere på 5.6 prosent, mens arbeidsledigheten samlet var på 1.7 prosent.