Rekordmange asylsøkere i 2008

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

UDI regner med en økning på anslagsvis 60 prosent i forhold til 2007.  Dette tilsvarer rundt 10.500 asylsøkere i år.

Ifølge direktoratet kommer det over 30 personer til Norge hver dag. De fleste av de som søker asyl i Norge kommer fra krigherjete områder. De flykter fra konflikter i land som Irak, Eritrea og Serbia.

UDI forventer at flere kommuner vil søke om å åpne nye asylmottak.

–Vet dere hvor mange kommuner som har søkt om dette?
–Det er avhengig av hvor mange som har tenkt å søke på våre utlyste annonser. Det konkurreres i hvem som har det beste tilbudet og som møter våre kriterier som beliggenhet, kompetanse, pris og boligtilbud, sier direktør i UDIs Region Nord, Bjørn Fridfeldt.

Avhengig av statlig støtte
Kommunene selv vurderer om de har nok kapasitet til å ta imot asylsøkere ut i fra deres økonomiske tilstand. Fridfeldt sier at sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) jobber UDI nå med å få i stand nye mottak og departementet bistår med statlig støtte.

 – Vi samarbeider med AID, og det finnes muligheter for å søke om midler for dem som ønsker å drive et mottak. Vi må fortløpende få de midlene som må til for å opprette og drive et mottak, sier Fridfeldt.

Kritisk til asylmottak
Frp-politiker i Nord-Odal kommunestyre, Knut Hageberg, er skeptisk til opprettelsen av nye asylmottak i et lokalt samfunn som fra før sliter økonomisk, og ser heller at kommunene jobber for å forbedre integreringsmuligheter.

 – Vi kan ikke ta imot flere og flere asylsøkere og flyktninger før vi har endret på den politikken som drives i Norge i dag. Vi må få først integrere de som alt er her på en forsvarlig måte, sier Hageberg.

 Speiler ikke verdensbildet
– Flyktninghjelpen lager ingen egne prognoser for asylsøkere til Norge eller noen ekstern vurdering av UDIs prognoser. Generelt har vi imidlertid erfart at UDIs prognoser er ganske gode, sier presserådgiver i flyktninghjelpen, Eli Wærum Rognerud til Utrop.

Rognerud mener at antallet asylsøkere i Norge i svært liten grad speiler verdens kriser eller fluktbildet i verden generelt.

 –Tallet på flyktninger og internt fordrevne går opp, mens tallet på asylsøkere til Vesten faktisk synker. Mellom 2001-2006 falt tallet på asylsøkere til verdens industriland med 50 prosent, sier Rognerud.