Oppsøker ikke helsevesenet

Bernadette Kumar, som jobber ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, har i arbeidet med sin doktorgrad blant annet funnet ut at pakistanske kvinner har fire ganger større forekomst av overvekt enn etnisk norske kvinner.

Annen strategi
– Etniske nordmenn oppsøker selv helsevesenet. Det gjør ikke store deler av innvandrerne. Derfor er det nødvendig å ha en helt annen strategi for å bekjempe den alvorlig høye forekomsten av diabetes og økende fedme i disse gruppene, sier Bernadette Kumar til forskning.no.

Kumar hevder overfor nettstedet at en del innvandrere ikke er vant til å motta hjelp fra andre enn sin nærmeste familie, og derfor ikke oppsøker lege.  

Kjenner selv problemet
Saera Khan forteller til Utrop at hun kjenner til problemet med fedme og diabetes blant pakistanske kvinner. Khan bekrefter at det stemmer med hennes inntrykk av en del sliter med sykdommene.

– Det er derfor svært viktig at innvandrerkvinnene kontaktes, slik at de kan forebygge disse livsstilsykdommene.

Hva tror du er grunnen til at så mange norskpakistanske kvinner oftere sliter med fedme og diabetes?

– Jeg tror grunnen er at mange av dem er i lite fysisk aktivitet. En del er hjemmeværende og beveger seg lite. Dessuten har kostholdet betydning.

Søndagstur i marka
Khan tror helsestasjonene kan spille en viktig rolle for å forebygge fedme og diabetes blant innvandrerkvinner.

– Det er viktig at helsestasjonene er ekstra bevisst på å veilede disse kvinnene. Dessuten mener jeg det er viktig å få dem i jobb og aktivisere dem, sier hun. Khan trener selv tre ganger i uka på helsestudio, og passer på å spise sunt. Dessuten går hun to mil i Nordmarka hver søndag sammen med ei god venninne .