Får skreddersy barnehagetilbud

Prosjektet heter «Smarte Mødre», og blir et tilbud fra og med september til innvandrerkvinner som har barn i en «Smart barnehage» i området rundt Furuset og Lindeberg. I en «Smart barnehage» får minoritetsbarn sytten og en halv time gratis kjernetid per uke.

Selv bestemme tilbudet
Prosjektleder for «Smarte Mødre» er Bibi Thaiba Musavi. Hun forteller til Utrop at med dette prosjektet kan innvandrerkvinnene selv være med å skreddersy ungenes barnehagetilbud i en «Smart barnehage».

– Mange prosjekter tilbyr pakkeløsninger. Her har vi tenkt omvendt, sier Musavi.

Prosjektet har fått midler fra Groruddalsatsingen, og budsjettet vil antagelig bli på ca. 500 000 kr.

Kartlegge behov
Musavi skal nå etterhvert undersøke hva innvandrerkvinnene ønsker.

– Det er kvinnene selv som lager innholdet, mens jeg skal kartlegge behovene deres og ut i fra det lage en prosjektplan, sier Musavi. Hun håper at prosjektet kan bidra til at innvandrerkvinnene føler de selv kan ta bedre vare på barna sine, og at de kan bidra til å ta avgjørelser slik at de kan være med å påvirker ungenes hverdag. Dette prosjektet gir kvinnene mulighet til å være en aktiv deltager i samfunnet, sier Musavi engasjert.

Motivasjon
Prosjektlederen innrømmer også hun ikke vet hvordan prosjektet vil se ut.

– Slik er det med alle nye prosjekter. Man vet ikke hvordan de vil se ut, og det er ikke alltid like lett å vite hvor en ligger i terrenget. Men det viktigste er å skape motivasjon, slik at  innvandrerkvinnene ikke faller av i prosjektet, sier hun.

Musavi er optimistisk på vegne av prosjektet.

– Prosjektet vil foreløpig vare ut dette året, men det er stor sjanse for at vi får fortsette hvis vi får gode resultater. Da vil nok bydelens politikere videreføre prosjektet.