Flere har konvertert

0Shares
Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Kristelige organisasjoner, med Mellomkirkelig råd i spissen, mener UNE stiller altfor høye krav. Blant annet kreves det av konvertitter at de redegjør for sin refleksjon rundt og kunnskaper om den kristne tro.

– Vi er ikke naive, og skjønner at noen vil anføre en konvertering for å få opphold, sier Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, til avisen.

Samtidig sier han at det finnes mange som tror på Jesus, men som ikke kan språket godt nok til å formidle sine følelser på en forståelig måte til UNE.

UNE som satser på å behandle om lag 30 saker med personlig frammøte før sommeren legger fram at for å få opphold skal konverteringen oppleves som troverdig og reell.    

Menigheter rundt omkring i Norge merker en stor økning av konvertitter blant afghanske og irakiske flyktninger.

– De fleste har vært på flukt i mer enn to år før de kommer hit til Norge. Underveis har de blitt hjulpet av kristne og på asylmottakk møter de andre asylsøkere som er kristne, som introduserer dem til en menighet, sier pastor i American Lutheran Congregation, Stephan Klenberger til Klassekampen.