Filmen om Norgespatriotene fjernes ikke

0Shares

-Terskelen for forhåndssensur skal imidlertid være svært høy, og også NorgesPatriotene og Heian selv bruker sterke virkemidler, mener tingretten.

Filmen handler om organisasjonen Vigrid, men tar også for seg organisasjonen NorgesPatriotene og Øyvind Heian. Noen av påstandene som saksøkerne har reagert på, er at organisasjonen og Heian er rasistisk og nazistisk. Om Heian er det i filmen sagt at han er straffedømt i tingretten for besittelse av barnepornografi, mens han skal ha blitt frifunnet for dette i lagmannsretten. Det hevdes at han har forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med en mindreårig, og det er vist et nakenbilde som påstås å være av Heian. Videre kommer opplysninger om private forhold fram i filmen.

Retten finner også å måtte se hen til den sammenheng ytringene er fremsatt i; en debatt hvor sterke synspunkter står mot hverandre og hvor til dels sterke virkemidler er tatt i bruk, ikke minst av NorgesPatriotene og Heian.

– I en slik sammenheng heves tålegrensen. Retten finner også å måtte legge til grunn at NorgesPatriotene og Heian selv synes bevisst å ha tiltrukket seg oppmerksomhet fra offentligheten i anledning denne saken. Retten har etter dette kommet til at begjæringen ikke blir å ta til følge. Retten vil bemerke at avgjørelsen ikke er tatt uten tvil. Det som særlig har budt på tvil er nettopp innholdet i de ytringer som er rettet mot Heians person, heter det i følge tingretten.