Lite mangfold blant kulturledere

0Shares
Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Dette tilsvarer seks prosent med sentrale lederstillinger i norsk kulturliv.

– Det er departementet som oppnevner styret, så jeg går ut fra at de har gjort en vurdering av helheten, sier Norsk Filminstitutts direktør Nina Refseth til Kulturnytt.

Ved Norsk Folkemuseum er det heller ingen med ikke-skandinavisk bakgrunn som er med å ta viktige avgjørelser.

Paal Mork, informasjonssjef ved Folkemuseet, sier at museet per i dag ikke har noen med en annen bakgrunn i styret, men mener at det kan være ønskelig når en ny sammensetning av styret skal opp til vurdering.

Midt i Mangfoldsåret 2008 ser Cliff Moustache (bildet) som driver Nordic Black Theatre lite til mangfold i praksis. Han mener mangfoldet ikke er reelt hvis ikke det finnes ledere med en annen bakgrunn i sentrale stillinger.

– Det hjelper ikke å ha en skuespiller som forsvinner så snart forestillingen er over. De skal være del av institusjonene, de skal innlemmes i institusjonenes tankemåte, og det skjer ikke, sier Moustache.