Homofile med minoritetsbakgrunn

Kl 09:00 – 11:30:
Religion og homofili – med spesielt fokus på islam
Hvordan ses homofili på innen islam og andre trosretninger? Hvilke løsningsstrategier finnes i religiøs og kulturell praksis for de som vil leve som homofil og troende?
► Innledninger ved to homofile imamer – Muhsin Hendricks fra Sør-Afrika og Daayiee Abdullah fra USA.
► Kommentarer fra representanter fra andre trossamfunn
►God tid til spørsmål og dialog

Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj

Kl. 12.15 – 15.30:
Familieliv og tvangsekteskap
► Erfaringer fra Imaan, en engelsk organisasjon for homofile muslimer
► Kollektivistiske kulturer og ekteskap – homofile og tvangsekteskap
► Bistand til homofile med minoritetsbakgrunn – tilbud og erfaringer
► Spørsmål og debatt

Påmelding: sendes til [email protected]  innen fredag 20. juni.
Seminaret er gratis