Objektiviteten – et problem for journalister

0Shares

– Objektiviteten for en journalist handler om å overbringe informasjon – ikke å dømme eller vurdere, sier Dunwoody som er professor i journalistikk og massekomunikasjon ved University of Wisconsin-Madison, til nettavisen ABC Nyheter. 

Men Dunwoody er kritisk til denne forståelse av objektivitet. Hun mener at en journalist skal være i stand til å vise en leser hva majoriteten mener om en sak. En artikkel skal helst ha en slags balanse med ulike synspunkter, men disse ulike synspunktene trenger ikke nødvendigvis å ha like mye plass, hevder hun overfor ABC Nyheter.

Generalsekretær i Norsk presseforbund Per Edgar Kokkvold mener professorens innvendinger er mer relevante for journalistikken i USA, der journalister særlig i klimaspørsmålet har framstilt det som om uenigheten blant forskerne er større enn det er dekning for. Dette i redsel for å virke partiske. Kokkvold mener likevel norske journalister og redaktører kan bli enda flinkere til å gjengi et dekkende bilde av virkeligheten.

– Det er viktig at man slipper til minoritetene, og at man er på vakt mot den kompakte majoritet, sier han i følge avisen.

Assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening på sin side, er uenig med Dunwoodys forståelse av objektivitet, men innrømmer at norske journalister må bli enda flinkere til å finne fram til hva som er sant og usant i en sak.