Endrer definisjonen av “innvandrer”

0Shares

Definisjonen på innvandrer er i dag slik:

Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre: førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet.

Definisjonen er blitt kritisert av andregenerasjonsinnvandrere som er født og oppvokst i Norge og som da blir kategorisert som “innvandrer” eller “andregenerasjonsinnvandrer”.

Helge Brunborg mener det er flere grunner til å endre definisjonen.

– Det er viktig for å ha klarhet i begrepene og for ikke å såre eller stigmatisere grupper, sier han til P4.