Sparket fordi hun var muslim

0Shares

I 15 måneder har Tetik jobbet som vikar – tilknyttet Nav – og ringevikar i Solgløtt barnehage som eies av Bergen Indremisjon. Siden august i fjor har hun i praksis jobbet fulltid.

– De visste at jeg var muslim hele tiden. Beskjeden kom som et sjokk, sier Tetik

Planen var at hun skulle fortsette som vikar etter sommerferien 4. august, men 7. mai ble hun likevel underrettet om at hun ikke kunne fortsette som vikar. Hun måtte gå på dagen.

– Jeg hadde tolket vedtektene slik at bekjennelsesplikten bare gjaldt fast ansatte. Jeg fikk så beskjed av eier om at den også gjaldt for vikarer. Dermed var Tetiks ansettelsesforhold i strid med Indremisjonens vedtekter og det måtte opphøre umiddelbart, forteller barnehagestyrer Åse Johannessen til Bergens Tidende.