Konfliktverksted skal gi bedre miljø

0Shares

Konflikt til samarbeid, som tilbyr tjenester innen konfliktrådgivning, gjennomførte i 2006 og 2007 såkalte “Konfliktverksteder” med ungdom i avdelingene for enslige mindreårige asylsøkere. Sammen med UDI planlegger de å fortsette med Konfliktverksted for ungdommer i mottak i 2008.

Lærer å kommunisere
Geir Dale (bildet) er rådgiver i Konflikt til samarbeid. Han har fått støtte fra UDI til å lage filmen, som blant annet skal dokumentere metodikken for konfliktverksted.

– Konfliktverksted går ut på at ungdommene selv er aktive og deltagende. Gjennom blant annet lek, gruppearbeid, rollespill og diskusjoner lærer ungdommene å kommunisere med hverandre på ulike måter. Dette er noe de kommer til å få bruk for hele livet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra de ansatte og deltagerne. De forteller blant annet at konfliktverksteder skaper bedre miljø på mottaket, sier Dale til Utrop.

Filmen kan brukes i opplærings- og informasjonsarbeid og hovedmålgruppen er ansatte i asylmottak. Filmen skal blant annet vise hvordan de ansatte kan gå frem for å veilede ungdom i kommunikasjon og konflikthåndtering. Dale, som har regien, er allerede i gang med filmen som ventes å være ferdig januar 2009.