Stavanger erklærer seg åpen og mangfoldig

Bystyret i Stavanger vedtok i går sin egen «Kardemomme-lov» i form av en erklæring om åpenhet og mangfold. Jordal medgir at det kan oppfattes som symbolpolitikk, men mener likevel en slik erklæring er viktig.

Han refererer til ambulansesaken i Sofienbergparken og Arnfinn Nordbø-saken. Mens Ali Farahs skjebne er velkjent for de fleste, har Arnfinn Nordbø først og fremst skapt debatt i Stavanger Aftenblad.

Mørkemenn
Arnfinn Nordbø (24) fra Randaberg gikk fra å være en profilert kristen til fullstendig utstøtelse. Det skjedde da han valgte å fortelle om sin homofile legning.

Arnfinn Nordbø er ikke redd for å sammenligne noen kristne miljøer med de mest tradisjonelle muslimske miljøene. Han sier det er vanskelig det er å være homofil innvandrer i Norge, men at han selv har opplevd fordommer og aggressivitet fra de urnorske, kristne miljøene. Nordbø har fortalt sin historie for å bidra til å kaste lys over de norske, kristne miljøene.

Åpenhet og mangfold innebærer blant annet at ingen skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, religion, hudfarge, funksjonshemning, alder eller seksuell legning, ifølge interpellasjonen fra bystyret.

Stavanger har et spesielt ansvar for å jobbe målrettet mot diskriminering og mobbing ved de institusjoner, bedrifter og organisasjoner som kommunen selv eier og driver.

Ungdomsinitiativ
Gruppeleder i Frp, Trond Birkedal, forteller til Utrop at bakgrunnen for at Frp ikke er med på den tverrpolitiske interpellasjonen fra bystyret i Stavanger om åpenhet og mangfold, er at de ikke vil settes i «ungdomsbås».

– Bystyrerepresentanter under 30 år ble kontaktet av Høyres Erlend Jordal med spørsmål om de ville være med som forslagsstillere på interpellasjonen. Det ble presisert at dette skulle være et tverr politisk «ungdomsinitiativ», sier Birkedal.

– Frps representanter under 30 som fikk denne henvendelsen meddelte Jordal at de var enige i interpellasjonen men at de ikke ville stå som forslagsstillere fordi de ikke ville bli satt i en «ungdomsbås» som bystyremedlemmer. De mener de er bystyremedlemmer for hele byens befolkning, sier Birkedal.

Senterpartiet og Pensjonistpartiet har ikke representanter i bystyret under 30 år og er derfor heller ikke med som forslags stillere, men hele Frps bystyregruppe sammen med resten av bystyret stemte for interpellasjonen.