Interkulturelt senter oppkalles etter Wergeland

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Senteret blir oppkalt etter vår store forkjemper for menneskerettigheter, frihet og toleranse, Henrik Wergeland, skriver kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.
    Senteret starter sin virksomhet høsten 2008 og skal være et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap for alle medlemsstatene i Europarådet.
Senterets hovedoppgave blir gjennom sitt arbeid med utdanning å fremme demokratisk kultur og sosial tilhørighet, opplyser Solhjell videre.  I tillegg skal senteret også drive forskning og skal tilby etter- og videreutdanning for lærere og lærerutdannere. Senteret får i oppgave å spre informasjon, være et knutepunkt og danne et nettverk for relevante aktører på feltet. Arbeidsspråket skal være engelsk. Målgruppen for senteret er lærerutdannere, lærere, forskere, praktikere, beslutningstakere og andre relevante aktører.
    Senteret skal ligge i Oslo og benytte seg av lokalene til Høgskolen i Oslo. Det er deretter planlagt at senteret skal lokaliseres ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Villa Grande på Bygdøy.