Fra Grorud til Amsterdam

0Shares

Program:
09:00 Åpning ved byrådsleder Erling Lae
09:30 Minoriteter – kjenner vi hverandre?
Akhenaton de Leon, Rådet for innvandrerorganisasjoner
09:50 “Standarder” for mangfold
Stuart Speeden og Nasreen Kaleem, Centre for Local
Policy Studies, University of Edge Hill
10:15 Pause
10:30 “Wij Amsterdammers”, hvordan Amsterdam snudde en
“krise” til et fellesskap
Joris Rijbroek, Institutt for migrasjon og etniske studier,
Universitetet i Amsterdam
11:15 Islamofobi i dagens norske samfunn
Abid Q. Raja
12:00 Lunsj
12:45 Parallelle workshops

Program for workshops:
A. Interkulturell dialog i lokalmiljø – Groruddalssatsingen
► Nærmiljøsatsing som redskap for interkulturell dialog – eksempler fra Gransdalen, Bydel Alna
Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli og prosjektleder Gunn Indrevær
► Uortodokse metoder for å oppnå dialog – nærmiljøsatsingen på Romsås
Bydelsdirektør Helge Jagmann og prosjektmedarbeidere
► “Wij Amsterdammers” – spørsmål
Joris Rijbroek, Universitetet i Amsterdam

B. Islamofobi – ulike perspektiver
► Islam og interreligiøs dialog i Norge
Oddbjørn Leirvik – Universitetet i Oslo, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
► Islamofobi og feminisme
Marte Michelet, journalist i Dagbladet
► Islamofobi – sett fra en muslims perspektiv
Fazila Mahmood, tidligere nestleder i Pakistansk Studentsamfunn

C. “Standard” for mangfold og integrering
Hvordan håndterer Oslo det store mangfoldet i byens befolkning? Hvordan sikrer vi mangfold og likestilling på arbeidsplasser, skoler og i det kommunale tjenestetilbudet? Hvordan fremmer skoler, barnehager og bydeler gode interkulturelle relasjoner i sine nærmiljø? På hvilke måter fører mangfoldet ikke bare til at byen vokser i antall borgere, men også i verdiskaping og livskvalitet?
► Stuart Speeden, Centre for Local Policy Studies, University of Edge Hill
► Ronald Craig, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
► Claus Jervel, Likestillings- og diskrimineringsombudet
► Eli Langseth, Mangfold i arbeidslivet
Påmelding:
Send e-post til
[email protected]
innen 01.09.08
Husk å oppgi hvilken workshop du ønsker å delta på.
Konferansen er gratis.