Rekordmange utlendinger i arbeid

0Shares

Over 107 600 utenlandske arbeidstakere hadde arbeidstillatelse i Norge 1. august. Det er en økning på over 30 000 siden 1. januar. Arbeidere fra Polen utgjør nesten halvparten av alle tillatelsene. Over 50 600 polske borgere hadde i august gyldig arbeidstillatelse i Norge. Etter Polen følger arbeidstakere fra Tyskland med 11 389 tillatelser og Litauen med 11 269 gyldige tillatelser.

– Det kan se ut som 2008 blir et rekordår for arbeidsinnvandring. Det har aldri vært så mange med gyldige arbeidstillatelser i Norge. Bare i løpet av den siste måneden har det økt med over 5 000 tillatelser. Tilflyttingen forsterkes av at flere også får sin familie til Norge, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI.

I årets syv første måneder har blitt innvilget totalt 11 576 familieinnvandringstillatelser. Det er mer enn 2 400 flere enn på samme tid i fjor. Bare til polske borgere har det blitt innvilget 2 184 familieinnvandringstillatelser. Det er nesten dobbelt så mange som i 2007.

I juli var det for første gang over 100 000 utlendinger med gyldig arbeidstillatelse i Norge. Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse i Norge, og er derfor ikke en del av statistikken.