Foreslår morsmål som andrespråk

0Shares

Elevene i forsøket får opplæring i morsmål parallelt med opplæring i norsk og engelsk.

– Regjeringen har gjort flere grep for å bedre opplæringssituasjonen for minoritetsspråklige elever. Vi har blant sørget for å styrke retten til særskilt språkopplæring i videregående opplæring i opplæringsloven. Vi har også utarbeidet nye læreplaner i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål, skriver kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell i en kronikk i Utrops utgave 11.

Lengre tid på skoleløpet
– I stortingsmeldingen om kvalitet i opplæringen har jeg derfor foreslått at det skal være mulig å få inntil to år ekstra i videregående opplæring ved behov. For å forhindre frafall, vil en rett til inntil to år ekstra i videregående opplæring kunne bedre utgangspunktet disse elevene har til gjennomføring. Presisering av denne retten kan bety at enkelte videregående skoler i større grad enn i dag vil komme til å tilby særskilt språkopplæring, skriver han videre.