UDI anmelder Langemyhr

Det ser ut til å foreligge to sett med arbeidskontrakter. Ett sett som er brukt overfor utendingsmyndighetene i søknadsprosessen, og ett som arbeidstakerne har blitt forelagt etter at søknaden er innvilget. Sistenevnte har mye dårligere lønns- og arbeidsvilkår. UDI mener dette er et grovt brudd på regelverket, og ber derfor politiet om å etterforske saken.

– Vi har nå intensivert samarbeidet med Arbeidstilsynet for å styrke innsatsen mot sosial dumping. Vi vil utveksle informasjon om lovstridige arbeidsforhold for å kunne igangsette sanksjonstiltak i forhold til useriøse arbeidsgivere, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i UDI.

I tillegg vurderes det å ilegge Langemyhr karantene. Det betyr at han som arbeidsgiver ikke vil ha mulighet til å ansette utenlandsk arbeidskraft fra land utenfor EU i en periode på inntil to år.