Inkluderingsmagasin anklages for diskriminering

Ansatte i magasinet =Oslo reagerer med vantro på likestillingsombudets påstander om rasisme.

– =Oslo har aldri nektet noen å selge på grunn av etnisitet. Det er rent oppspinn. Ingen romanitiggere har bedt om å få selge magasinet. Dessuten har vi mange utenlandske selgere allerede. De behersker norsk, som er et absolutt krav for å få jobbe her. Vi tilbyr en salgs- og kommunikasjonsjobb, derfor er norskkunnskaper en selvfølge, akkurat som i mange andre serviceyrker, sier daglig leder Stian Olderkjær. i en erklæring.

I 2007 ble et firma som utlyste 14 stillinger med usakelig krav til alder og norskkunnskap. Diskrimineringsloven oppstiller forbud mot å diskriminere på grunn av språk.

«Ombudet mene at Selskapet går lenger enn nødvendig når det oppstilles krav til henholdsvis flytende norsk for kranfører og flytende norsk skriftlig og muntlig forståelse for sjåfører,» heter det i følge konklusjonen.

Stian Olderkjær forteller at kommunikasjonen mellom selger og kjøper er en viktig del av magasinets konsept. =Oslo vil skape positiv kontakt mellom de vanskeligstilte og resten av byens befolkning.

Ikke beskyldt for rasisme
– Påstandene var såpass alvorlige at vi mente det var nødvendig å se nærmere på saken. Ettersom ingen leverte en klage til oss, bestemte vi oss for å ta opp saken på eget initiativ, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad. Hun understreker at dette ikke er det samme som å si at =Oslo diskriminerer.

– Vi oppretter en klagesak for å finne ut om magasinet diskriminerer. Det er ikke det samme som å beskylde = Oslo for rasisme. Denne saken vil bli behandlet på helt vanlig måte hos oss, og vi holder nå på å hente inn alle fakta i saken. Foreløpig har vi på ingen måte konkludert med at magasinet diskriminerer. Dette har Oldekjær allerede fått klar beskjed om i et brev fra oss. LDO har også hele tiden understreket i media at det kan finnes saklige grunner til å forskjellsbehandle selgere, for eksempel på grunn av språk, sier Unstad.